VŠICHNI UŽ VÍME, ŽE TO, CO SE DĚJE,
NENÍ V POŘÁDKU

TAK S TÍM POJĎME
NĚCO SKUTEČNĚ DĚLAT!
Je třeba začít u sebe,
upřímně a morálně
Občané České republiky
společně u kulatého stolu
Zahajme
celospolečenskou diskuzi
Nikdo to za nás neudělá!

V každém českém srdci dříme lev / lvice národa.
Připojte se k nositelům změn a zapojte se do celospolečenské diskuze.

Žije většina obyvatel v pravdě nebo ve strachu?

Chápeme, že svoboda je budována odpovědností?

Existuje skutečný dialog mezi občany a těmi, kteří řídí náš stát?

Chceme, aby vztahy v naší společnosti byly uspořádány spravedlivě?

Mají politici rozhodovat o ekonomických otázkách státu?

Jsou v naší zemi podmínky pro šťastný a naplněný život?

Kdo nebo co ve skutečnosti rozhoduje o naší budoucnosti?

co je potřeba řešit
ve všech oblastech života

Transformace
školství

Ekonomická
stabilita

Soběstačnost
České Republiky

Konzumní
přístup

Manipulace
médii

Globální
situace

KAM SMĚŘUJEME / NAŠE HLAVNÍ CÍLE

I.

CELOSPOLEČENSKÁ
DISKUZE

Se zástupci všech skupin obyvatel,
pro nalezení optimálního řešení
potřeb všech skupin lidí v ČR.

II.

VYTVOŘENÍ NOVÉ
SPOLEČENSKÉ DOHODY

Vyjadřující způsob naplňování potřeb
lidí ve všech oblastech jejich života
zodpovědným přístupem k realizaci.

III.

CELONÁRODNÍ
SJEDNOCENÍ

Proměňující pravidla soužití, vytvoření
spravedlivých podmínek pro tvorbu
ve sdíleném dostatku a bezpečí.

Společně jsme silní,
připoj se ke kulatému stolu i ty.

CCA 8 985 000 SLUŠNÝCH OBČANŮ

Koho hledáme?

KOORDINÁTOR
NOSITEL ZMĚN

+ Koordinuje projekty
+ Realizuje akce a procesy
+ Je patronem změny

Moderátor
facilitátor

+ Facilituje kulaté stoly
+ Individuálně vyjednává
+ Připravuje podklady k dohodám

LEV / LVICE NÁRODA
GARANT OBLASTI ŽIVOTA

+ Dodává odvahu a moudrost
+ Vyzařuje touhu po změně
+ Opravdu spolu-tvoří kvalitu

influencer
propagátor

+ Šíří povědomí o záměru
+ Propaguje fáze proměny ČR
+ Vytváří sociální sítě

Odborník
vědec

+ Analyzuje oblasti života
+ Identifikuje obecné principy
+ Popularizuje postupy změny

Sponzor
Partner

+ Přináší zkušenosti a kontakty
+ Zajišťuje ekonomickou sílu
+ Podporuje inovaci a soběstačnost

Ke stolu zveme také

AKADEMICKOU
A VZDĚLÁVACÍ SFÉRU

+ Nositele poznání
+ Odvážně inovující
+ Moudře vzdělávající

OBČANSKÉ INICIATIVY
A NEZISKOVKY

+ Vnímající potřeby lidí
+ Pomáhající občanům
+ Chránící prostředí

PODNIKATELE, SVAZY
SPOLKY A DRUŽSTVA

+ Tvořící materiální hodnoty
+ Společensky odpovědní
+ Organizující tvořivé lidi

KDO JSME?

Jsme poctiví, slušní a podnikaví lide, kteří jsou připraveni
stát se skutečnými Lvy / Lvicemi českého národa.

Skupiny aktivních občanů a osobností s přirozenou autoritou.
Představitelů komerčních, neziskových a občanských subjektů.