hlavní akce a milníky

Divadlo Kampa

28.9.2020 - KAMPA

POCTA SVatému VÁCLAVU a iniciování záměru

start týmové spolu-tvorby

Se zástupci všech skupin obyvatel, pro nalezení
optimálního řešení potřeb všech skupin lidí v ČR.

8.11.2020 - BÍLÁ HORA

ODPUŠTĚNÍ SOBĚ I SVĚTU a vznik kulatého stolu

CELOSPOLEČENSKÁ DISKUZE

Vyjadřující skutečný průnik všech názorů ve všech
oblastech života lidí a určující zodpovědný přístup
jejich realizace.

15.3.2021 - HRADČANY

SKUTEČNÍ LVI A LVICE NÁRODA PRO
TRANSFORMACI ČR

CELONÁRODNÍ SJEDNOCENÍ

Proměňující pravidla soužití, vytvoření
spravedlivých podmínek pro tvorbu ve sdíleném dostatku a bezpečí.