Uvědomujeme si, že většina obyvatel naší země se necítí šťastná. Zároveň jasně chápeme příčiny “neustálého boje o zdroje”, počínaje nekompetentními rozhodnutími politiků ČR.

Věříme, že občané této země jsou schopni převzít odpovědnost za správu věcí společných. Jsme přesvědčeni, že většina (nikoliv jen menšina) může žít ve zdraví, míru, bezpečí a dostatku. Stáčí táhnout za jeden provaz.

Apelujeme na obrovský potenciál všech slušných a poctivých lidí, kteří stále chápou důležitost základních lidských práv, hodnot a respektují přírodní principy. Pojďme se pod jednotným Záměrem všichni podílet na celospolečenské proměně přístupu k řešení budoucnosti ČR.

Kulatý stůl je prvním nástrojem záměru
Evoluční Proměny České republiky.

Jeho posláním je obnovení funkční tvořivé komunikace
mezi lidmi a spojení jednotlivců do větších celků,
které budou mít potřebnou sílu dosáhnout změny.

K tomu je v první řadě potřeba revize
způsobů komunikace, což zahrnuje:

1.  Identifikace příčin a důsledků nefunkční komunikace
2. Společná volba vhodných modelů funkční tvořivé komunikace
3. Uplatnění zvolených modelů tvořivé komunikace v praxi

Jen kvalitní komunikace povede
k realizaci následujících akčních kroků:

1. PROBUZENÍ LVŮ A LVIC

Osobností, odborníků a odvážných lidí napříč celou společností, kteří vnitřně souzní se záměrem Evoluční Proměny ČR. Veřejně se angažující občané, kterým jde o zlepšování životních podmínek v naší zemi. Inspirujme se od nich a získejme potřebnou sílu pro celospolečenskou změnu.

2. VZNIK KULATÝCH STOLŮ

Spojujících odvážné občany i odborníky, kteří chtějí dosáhnout změny k lepšímu. Klíčovým principem je rovnost všech diskutujících a vůle dospět k dohodě o možných řešeních problémů – táhnout za jeden provaz jako národ.

3. ZAHÁJENÍ CELOSPOLEČENSKÉ DISKUZE

Pro nalezení optimálních řešení aktuálních problémů prostřednictvím Kulatých Stolů se zástupci všech skupin obyvatel ČR.

4. PROPOJOVÁNÍ MEZI SUBJEKTY A NAVAZOVÁNÍ SPOLUPRÁCE

Vytvořme síť proaktivních a čestných lidí, odpovědných firem i organizací, které mají potenciál přispět ke změně napříč společností.

5. VYTVOŘENÍ SPOLEČENSKÉ DOHODY

Vyjadřující většinovou shodu ve všech oblastech života, určující kvalitní a efektivní přístup k jejich realizaci.

6. VZNIK CELONÁRODNÍHO HNUTÍ ČR

Které promění pravidla soužití, abychom měli všichni spravedlivé podmínky pro tvorbu a život v dostatku a bezpečí.

7. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE NA PROGRAMU OBNOVY ČR

Získání ústavodárné většiny ve volbách do PS ČR 2021 a precizování společenské dohody do podoby návrhu nové ČR.

Máte k nějaké dotazy k celkovému záměru nebo projektu Kulatého Stolu?
Kontaktujte nás!