12 OBLASTÍ ŽIVOTA
CELOSPOLEČENSKÉ DISKUZE

Podpora
osobního rozvoje

+ Sportovní a sociální
+ Sebe-vzdělávání
+ Life management
+ Sebe-uplatnění
+ Sebe-poznání

Svoboda
informací

+ Objektivizace informací
+ Medializace vědeckých studií
+ Kontrola zdrojů a kvality informací
+ Podpora svobody internetu
+ Kontrola veřejnoprávních médií

Rozvoj
zdraví a štěstí

+ Zajištění fyzické a psychické pomoci
+ Ochrana zdraví občanů
+ Odvykací a léčebná střediska
+ Monitoring potřeb a přání lidí
+ Správa a ochrana zdravotních skladů

Všeobecná
bezpečnost

+ Zajištění pořádku a bezpečnosti
+ Evidence obyvatel a pohybu cizinců
+ Obrana hranic republiky
+ Správa a ochrana muničních skladů
+ IT bezpečnost státu a občanů

Lidská práva
a spravedlnost

+ Správa soudů a zastupitelství
+ Správa a rozvoj vězeňských služeb
+ Ochrana ústavy a OLPZS
+ Vykonávání legislativy státu
+ Vyřizování stížností občanů

Ochr. a revitalizace
životního prostředí

+ Vodních zdrojů
+ Ovzduší
+ Krajiny a přírody
+ Zemědělské půdy
+ Nerostných surovin

Rozvoj
a vzdělávání

+ Správa a rozvoj vzděl. zařízení
+ Rekvalifikační střediska
+ Podpora neziskových organizací
+ Rozvoj a podpora kulturních akcí
+ Podpora sportu a spolupráce

Strategický
rozvoj

+ Průmysl a jeho inovace
+ Soběstačnost a export
+ Těžba a zpracování surovin
+ Silniční, dálniční a železniční rozvoj
+ Energetická a informační síť

Ekonomika
a finance

+ Podpora ekonomické stability
+ Hospodaření s veřejnými zdroji
+ Správa směnných prostředků
+ Podpora zahraničních investic
+ Evidence majetku a finančních toků

Regionální
rozvoj

+ Strategické rozvojové programy
+ Podpora kultury a řemesel
+ Územní plánování a stavební zákony
+ Podpora cestovního ruchu
+ Investice do soběstačnosti

Zaměstnanost
a soc. zabezpečení

+ Bezpečnost práce
+ Zaměstnanost a vzdělávání
+ Mzdy a odměny
+ Sociální zabezpečení
+ Péče o rodinu a ochrana dětí

Zahraniční
vztahy

+ Zahraniční obchod a spolupráce
+ Humanitární činnosti
+ Rozvojová pomoc ostatním státům
+ Mezinárodní a nadnárodní spol.
+ Armáda a její nasazování

SUBJEKTY, KTERÉ V SOUČINNOSTI NAPLŇUJÍ CELKOVÝ ZÁMĚR

Place for People z.s.

Nezisková organizace
vycházející z myšlenek projektu Venus.

www.placeforpeople.org

Občanská Sounáležitost

Politické hnutí podporující
participativní demokracii.

www.os20.cz

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNO-TVORNÉ PROJEKTY

Centra Podpory
Soběstačnosti

Sdílení know-how pro zvyšování kvality života díky soběstačnosti občanů a subjektů.

Tvořivá
Síť

Síť občanů a subjektů pro etické, morální a společensky odpovědné podnikavosti.

Fond
Evoluční Proměny

Aktivování zdrojů pro Evoluční proměnu České republiky až do fáze přijetí Programu Obnovy ČR.

Česko-Slovenské
Transformační Družstvo

Multi-národní síť pro sdílení know-how záměru (pilotně mezi ČR a SR).