Uvědomujeme si, že většina obyvatel naší země se necítí šťastná. Zároveň jasně chápeme příčiny “neustálého boje o zdroje”, počínaje nekompetentními rozhodnutími politiků ČR.

Věříme, že občané této země jsou schopni převzít odpovědnost za správu věcí společných. Jsme přesvědčeni, že většina (nikoliv jen menšina) může žít ve zdraví, míru, bezpečí a dostatku. Stáčí táhnout za jeden provaz.

Apelujeme na obrovský potenciál všech slušných a poctivých lidí, kteří stále chápou důležitost základních lidských práv, hodnot a respektují přírodní principy. Pojďme se pod jednotným Záměrem všichni podílet na celospolečenské proměně přístupu k řešení budoucnosti ČR.

Proměna přístupu a vědomá spolu-tvorba

Aktivace potenciálu lvů a lvic

+ sebe-uvědomění
+ sebe-vědomí
+ sebe-organizování
+ zapojení diskrétních podporovatelů
+ síť odborníků a příznivců
+ profesionalizace procesů
+ soběstačnost a pilotní projekty

Přechod od konfrontace ke spolupráci

Vznik kulatých stolů

+ zahájení společenské dohody
+ zapojení kreativní vrstvy společnosti
+ 100 PRO – odpovědné osobnosti
+ Centra Podpory Soběstačnosti
+ propojení myšlenek, lidí a zdrojů
+ profesionalizace procesů
+ medializace celého Záměru

Svobodná a odpovědná volba všech občanů

Převzetí odpovědnosti za stát

+ vznik celonárodního transformačního hnutí
+ společenská dohoda se mění v transformační volební program
+ seskupení spolutvůrců pro vizi ČR (osobností ze všech skupin obyvatel)
+ široká podpora občanů a mlčící většiny (cca 3,4 mil. voličů)
+ volební kampaň a vítězství ve volbách 2021
+ vytvoření ústavodárné většiny

Česká republika jako inspirace pro svět

ČR jako inspirace

+ vláda občanského smíření
+ program obnovy svébytnosti ČR
+ svobodná tvorba a sdílení hodnot většinou občanů
+ skutečné uspokojování potřeb občanů
+ zahájení přijetí nové ústavy ČR
+ proměna mezinárodní spolupráce
+ úzká provázanost středoevropských států

VYTVÁŘÍME NOVÉ
SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ USPOŘÁDÁNÍ